Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko

Informacje o nas

Tradycja jest Twoją godnością, Twoją dumą, Twoim szlachectwem.
Dbaj o zachowanie spuścizny Twych ojców: rodzimej sztuki, rodzimej kultury… ”
                                                                                           Władysław Orkan

Związek Podhalan w Polsce jest organizacją skupiającą w swoim gronie nie tylko rodowitych Górali, którzy pielęgnują swoją odrębność kulturową i obyczajową, lecz również sympatyków związanych z subregionami zamieszkałymi przez Górali polskich, jednym słowem wszystkich tych, którym na sercu leży dobro i rozwój tych ziem z poszanowaniem tradycji naszych Ojców.
Związek Podhalan jest jedną z największych i najstarszych organizacji w Polsce, funkcjonuje na obszarze całej Góralszczyzny Polskiej we wszystkich 12 subregionach. Tworzą go dzisiaj Górale: Podhalańscy, Babiogórscy, Czadeccy, Orawscy, Śląscy, Pienińscy, Sądeccy - Biali i Czarni, Spiscy, Zagórzańscy, Żywieccy i Kliszacy. Kilka tysięcy członków Związku Podhalan skupionych jest w ponad 80 oddziałach. Większość oddziałów posiada sztandar związkowy. Niemal przy każdym z oddziałów działa zespół regionalny.
Aktywność Związku służy dobru Rzeczpospolitej Polskiej oraz gospodarczemu i kulturowemu rozwojowi Ziem Górskich. Przez powszechnie przyjęty termin „Ziemie Górskie” rozumiemy w szczególności wszystkie subregiony Karpat polskich, na obszarze których działa organizacja.
                                                                                                    Źródło: http://www.zwiazek-podhalan.com/

Związek Podhalan Oddział w Łącku reprezentuje kulturę Górali Łąckich (Górali Białych) charakterystyczną ze względu na ubiór, tradycje i gwarę. Region zamieszkały przez tę grupę etnograficzną leży na styku trzech krain geograficznych, tj.: Beskidu Wyspowego, Beskidu Sądeckiego i Gorców. Administracyjnie obszar należy do gminy Łącko – która znajduje się w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim.

Łącki Oddział jest jakoby kontynuatorem pracy ogniska w Nowym Sączu.
„Związek Podhalan – organizacja wybitnie regionalna rozwijająca coraz żywszą działalność tak na polu gospodarczym jak i kulturalnem. Grupuje ona ludzi pochodzących z Podhala oraz miłośników tej pięknej górskiej krainy. Placówki Związku Podhalan brakowało jednak dotąd w naszem mieście (…). To też podnosiliśmy również konieczność założenia ogniska Związku Podhalan w naszem mieście. Obecnie inicjatywę tę wzięli w swe ręce ludzie, którzy dają gwarancję, że praca ta będzie poważną i przyczyni się do rozwoju tej organizacji. Oto w dniu 22-go bm. na zaproszenie organizatorów nowosądeckiego ogniska Związku Podhalan pp. starosty Dr Typrowicza i naczelnika wydziału w województwie krakowskiem Dr Macki zebrało się w sali na Zamku 20 zaproszonych osób (…). Zebrani jednomyślnie uchwalili założyć w Nowym Sączu ognisko Związku Podhalan, a zarazem wybrali zarząd. Postanowiono pracę ogniska prowadzić w sekcjach; a to: organizacyjno-propagandowej (przew. Dr. Barbacki Zbigniew), gospodarczej (przew. Dr. Ćwikowski – Dziadek stryjeczny Prezesa ZP w Łącku Tomasza Ćwikowskiego), uzdrowiskowej (przew. Radca Kobak), oświatowej (przew. Dyr. Fyda), kultury i sztuki (przew. Prof. Reguła), społecznej (przew. Steindel Ignacy).
                                                                                              Źródło: Kurier Podhalański, Nr 40, 30 września 1928 r.

Związek Podhalan Oddział w Łącku bardzo prężnie działa od 2005 roku, podejmuje wiele inicjatyw popularyzujących kulturę regionu. Jego członkowie chętnie pokazują się w strojach regionalnych podczas uroczystości regionalnych i kościelnych, czym dodatkowo podkreślają walory swojej „Małej Ojczyzny”. Od momentu założenia liczba członków rośnie systematycznie. Dzisiaj Związek liczy ponad 200 osób. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w Związku przybywa coraz więcej młodych ludzi, aktywnie w nim działających. Nie robią tego dla rozgłosu, czy też dla wartości materialnych, ale z własnych chęci. Związek Podhalan Oddział w Łącku może również pochwalić się dużą ilością muzykantów, którzy uczestniczą we wszystkich oddziałowych uroczystościach uświetniając je swoim muzykowaniem.

Obecnie nasz Związek posiada przedstawiciela w najwyższych władzach Związku Podhalan w Polsce tj.: w Głównym Sądzie Koleżeńskim Bożena Wawrzyniak ( wice przewodnicząca ).

W dniu 02.03.2012 r. Związek uzyskał osobowość prawną - Stowarzyszenie Związek Podhalan Oddział w Łącku został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000413135. 

PREZESI:

WOJCIECH BOGUCKI (2005 r. – 2011 r.) – edukację rozpoczął jako basista w zespole szkolnym w Łącku. Absolwent 3-letniego studium folklorystycznego w Nowym Sączu z kierunkiem muzyki Karpat. Zasilał składy muzyczne w takich zespołach regionalnych jak: Hamernik, Dolina Dunajca, Lachy, Podegrodzie, Piątkowioki, Piwniczna. Był założycielem i choreografem dziecięcych zespołów regionalnych w Łukowicy, Sromowcach Wyżnych i Tylmanowej. Od 1999 roku wraz z żoną i córkami prowadzi własną rodzinną kapelę. Współzałożyciel oddziałów Związku Podhalan w Obidzy i Piwnicznej. Założyciel Oddziału Związku Podhalan w Łącku i Prezes jego Zarządu w latach 2005-2011. Zdobywca licznych nagród na konkursach m.in. I miejsce na Druzbacce, Grand Prix w Białce Tatrzańskiej, I miejsce na Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej, Złota Baszta w Kazimierzu Dolnym. Przewodnik górski i instruktor narciarski, regionalista, pasjonat historii gór oraz folkloru. 
Dzięki jego zaangażowaniu przywrócono ideę współpracy góralskiej w naszym regionie. Osobiste zasługi Wojciecha Boguckiego jako muzyka wypromowały Górali Łąckich w Związku Podhalan i stanowiły podstawę włączenia łąckiego oddziału do głównego nurtu Związku Podhalan w Polsce.

TOMASZ ĆWIKOWSKI (2011 r. - 2017 r.) - wieloletni tancerz Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Górale Łąccy, jeden z inicjatorów powstania w Łącku oddziału Związku Podhalan. Funkcję prezesa Zarządu Związku Podhalan Oddział w Łącku pełni od 2011 r. Popularyzator kultury tego regionu, swoją postawą i zaangażowaniem na rzecz ochrony tradycji zasłużył sobie na uznanie i szacunek w lokalnym środowisku. Jest współtwórcą wielu inicjatyw, które promują region górali łąckich, a jednocześnie integrują środowisko góralskie: m.in. spotkań opłatkowych, „Zodusków muzykanckich” oraz pomysłodawcą comiesięcznych mszy świętych w kościele parafialnym w Łącku w oprawie góralskiej. Jego praca w zakresie kształtowania świadomości regionalnej u młodego pokolenia a także starania na rzecz zachowania rodzimego dziedzictwa, zasługują na uznanie. Podczas uroczystości inaugurującej I Kongres Kultury Regionów w Nowym Sączu 22.09.2015 r., został uhonorowany Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Na początku października br. Marszałek Województwa Małopolskiego uhonorował go Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski. Odznaczenie to jest wyrazem szczególnego uznania dla wszystkich tych, którzy podejmują inicjatywy dla budowania wspólnego dobra na rzecz osób i instytucji w swoim najbliższym otoczeniu oraz które swoją aktywnością udowadniają, iż działania jednostki mogą skutecznie uzupełniać funkcjonowanie władz publicznych.

BOŻENA WAWRZYNIAK (2017 r. do nadal)

KAPELAN: 

Ks. dr STANISŁAW KOWALIK - absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie oraz Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W czerwcu 2015 r. obchodził 20-lecie święceń kapłańskich. Jako dziecko wstąpił do dziecięcego zespołu regionalnego Małe Łącko w rodzinnej miejscowości, a w czasach licealnych był tancerzem Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Górale Łąccy. Od niedawna jest proboszczem parafii w Ochotnicy Górnej. Zarówno w tej parafii, jak i w poprzednich aktywizował lokalne środowisko, zachęcając do powrotu do tradycji, uczestnictwa w nabożeństwach w ubiorach regionalnych. Od ponad dwóch lat jest kapelanem wszystkich oddziałów Związku Podhalan działających w Diecezji Tarnowskiej, a ostatnio został mianowany kapelanem Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce. Ponadto jest kapelanem Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu, gdzie podczas odprawianej mszy, ubrany w góralski ornat, posługując się gwarą, daje przykład i świadectwo silnej tożsamości regionalnej. Podczas uroczystości inaugurującej I Kongres Kultury Regionów w Nowym Sączu 22.09.2015 r., został uhonorowany Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 

 

Aktualny skład Zarządu Związku Podhalan Oddział w Łącku:

Prezes:

Bożena Wawrzyniak

Wiceprezes: 

Beata Bogucka-Tomasik

Czesław Mrówka

 Sekretarz:

Helena Mrówka 

z-ca Sekretarza:  

Małgorzata Gucwińska

Skarbnik:   

Aleksandra                Pasoń-Misterka

Chorąży:   

Bogusław Kyrcz

Członkowie: 

Józef Faron

 

Sławomir Gałysa

 

Danuta Gondek

 

Wiesław Majewski