Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko

Zoduski Muzykonckie

„Zoduski  muzykonckie”

 

Tegoroczne „Zoduski  muzykonckie” Oddziału Związku Podhalan w Łącku odbyły się pod hasłem „Góralska tradycja trwa przez pokolenia”. Podtrzymując tradycję, 18 listopada 2012 r. spotkaliśmy się już po raz ósmy. Jak zwykle cała uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w łąckim kościele, którą celebrował  ks. dr Stanisław Kowalik - kapelan Związku, wraz z innymi księżmi. W koncelebrze brali udział: ks. Józef Słowik, ks. Krzysztof Orzeł oraz  ks. Tomasz Franczak. Później do uroczystości dołączył również nasz znakomity gośćks. Władysław Zązel - kapelan Zarządu Głównego Związku Podhalan, a także proboszcz naszej parafii ks. Prałat Józef Trzópek i kapelan oddziału Związku Podhalan w Kamienicy- ks. Jan Betlej.

W uroczystości brały również udział poczty sztandarowe z Oddziałów Związku w Obidzy, Oświęcimiu, Żywcu i Łącku a także poczty sztandarowe  Ochotniczych Straży Pożarnych z Łącka, Czerńca i Kiczni. 

Po Mszy Św., wszyscy związkowcy i zaproszeni goście udali się barwnym korowodem wraz z góralską muzyką do remizy OSP w Łącku. Tam rozpoczęto dalsze świętowanie.

 Na początek Prezes Oddziału pan Tomasz Ćwikowski przywitał zaproszonych gości: prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan - Jana Hamerskiego, Starostę Nowosądeckiego - Jana Golonkę, Wójta Gminy Łącko-Janusza Klaga, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu- Jana Dziedzinę, dyrektora GOK - Barbarę Moryto, dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury
i Sportu Starostwa Powiatowego - Zbigniewa Czepelaka, dyrektora Zespołu Szkół im. św. Kingi – Adama Bigosa.

Następnie wypomniano zmarłych muzykantów, twórców ludowych oraz członków Związku, tradycyjnie modląc się za ich dusze i zapalając symboliczne znicze.

Po uroczystym obiedzie nastąpiła część artystyczna, która miała na celu pokazanie tego, że góralska tradycja w naszym regionie trwa przez pokolenia.

Na początek w kołysce pojawił się malutki Bartuś syn Karoliny Czepelak-Parzonka, który usilnie próbował zagrać na malutkich skrzypeczkach. Następnie wystąpił zespół „Małe Łącko” z  tańcami i przyśpiewkami, oraz najmłodszą kapelą -nie bez przyczyny śpiewając: wesło w Łącku w nawyk i juz sie nie zmienio ze grajo, śpiywajo całe pokolenio”. Zaprezentowała się również kapela prowadzona przez Pana Antoniego Plechtę w ramach „Szkółki Muzykowania Ludowego” grając tradycyjne łąckie melodie. Później wystąpiła nieco starsza kapela dziecięca z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku a po niej zaprezentowała się kapela młodzieży ze szkół średnich. Po koncercie kapel dziecięcych i młodzieżowych zatańczył zespół „Górale Łąccy” przy akompaniamencie kapeli „Kuźnicka”, która wystąpiła również solo.

Zagrała również dobrze znana nie tylko w Łącku kapela „Ciupaga”. Na koniec wystąpili starości z tańcem i muzyką spinając  końcowym występem ten piękny korowód muzyki wszystkich pokoleń. Podsumowaniem prezentacji artystycznych łąckiego folkloru był wspólny występ wszystkich kapel i zespołów.

Trzeba zaznaczyć, że wszyscy goście byli zachwyceni programem artystycznym. Nagrodzono gromkimi brawami wszystkich uczestników i autorów tego występu. Został on przygotowany przy wielkim zaangażowaniu pani Małgorzaty Plechta i prezesa Związku pana Tomasza Ćwikowskiego, a także wszystkich występujących, którzy nie szczędzili czasu na próby przed występem.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku znów spotkamy się wszyscy, aby wspominać tych, którzy wszczepili w nas te piękne ludowe tradycje.

                                                                        

                                                                           Autor tekstu:  Jadwiga Dybiec

                                                                           Zdjęcia: Krzysztof Adamczyk, Dawid Lis

Sprawozdania z w/w uroczystości zostały zamieszczone w Gazecie Krakowskiej a w RDN Małopolska nadano reportaż  i wywiady z uczestnikami, obszernie relacjonując to ważne dla środowiska Gminy Łącko wydarzenie.

 

 

https://plus.google.com/photos/106142397643723248763/albums/5812964737303094929?authkey=CJSy1tu5hLj8CA&banner=pwa

 

https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=114867075731538517710&target=ALBUM&id=5812374494893443953&authkey=Gv1sRgCMKp7bW10t7fEQ&feat=email