Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko

Zoduski muzykonckie - 06.11.2011

Tradycyjnie już, co roku w listopadzie Związek Podhalan o/Łącko organizuje „Zoduski Muzykonckie”. W tym roku odbyły się one 6 listopada. Uroczystość jak zwykle rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele Parafialnym w Łącku. Mszę prowadził kapelan oddziału ks. Dr Stanisław Kowalik. W koncelebrze brali również udział: kapelan Zarządu Głównego Związku Podhalan ks. Prałat Władysław Zązel, który wygłosił homilię, ks. Józef Słowik oraz ks. Paweł Lewandowski. W uroczystości brały również udział poczty sztandarowe oddziałów: Obidza, Ochotnica Górna, Oświęcim, Szczawnica, Łącko a także poczty Straży Pożarnych z Zagorzyna, Kiczni i Łącka. Podczas Mszy Świętej modlono się za wszystkich zmarłych muzykantów i tych, którzy związani byli z krzewieniem kultury ludowej na naszym terenie. Jako, że były to „Muzykonckie Zoduski”, nie zabrakło również kapel, które przygrywały podczas mszy - a w tej dziedzinie nasz Związek ma się czym pochwalić. Ludowe nutki zagrane przez: Małe Łącko, Górali Łąckich, Ciupagę, kapelę Wojtka Boguckiego i kapelę Kuźnicka z pewnością usłyszeli wszyscy, którzy wcześniej tak samo grali, tylko trochę nas w drodze do nieba wyprzedzili. Po mszy wszyscy udali się do remizy OSP w Łącku.

„Ej, Łącko muzycko, ty mi w usach dzwonis…” – recytacją wiersza ludowego poety Stanisława Wąchały, oraz pieśnią „Weź Jasiu piscołecko”, do której przygrywał na fujarce Antoni Plechta, rozpoczęła dalszą uroczystość uczennica Gimnazjum – Kinga Dybiec, będąca również członkiem Związku Podhalan.

Następnie Prezes Oddziału Pan Tomasz Ćwikowski przywitał zaproszonych gości, w tym wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Podhalan Pana Jana Hamerskiego, wójta Gminy Łącko – Pana Janusza Klaga, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego – Pana Jana Dziedzinę, dyrektora GOK – Panią Barbarę Moryto, dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu – Pana Zbigniewa Czepelaka.

Później jeszcze raz wspomniano zmarłych muzykantów i twórców ludowych, nie tylko z Oddziału Łącko ale także ze wszystkich oddziałów, których przedstawiciele przybyli na naszą uroczystość. Tradycyjnie też zapalono symboliczne znicze. Po obiedzie nastąpiła prezentacja muzykantów: zarówno indywidualnie, jak i zespołowo, gdyż nasza muzyka jest wspólna i wszyscy potrafią ze sobą współgrać. Na uwagę zasługuje tu indywidualny występ kapeli dziecięcej z Kiczni, którą prowadzi Pan Antoni Plechta znany z tego, że wychował już nie jedno pokolenie muzykantów. Podczas uroczyści nastąpiło również ślubowanie nowych członków. Bardzo cieszy fakt, że nasz związek staje się coraz większy, że ludzie chcą pokazywać się w ludowych strojach i kultywować tradycje. Nowo wybrany prezes Tomasz Ćwikowski podziękował byłemu prezesowi Wojciechowi Boguckiemu za jego wcześniejszą działalność na rzecz Związku, wręczając mu symboliczny upominek. Prezes przypomniał również, że ważną rolę w powołaniu Oddziału Związku Podhalan w Łącku odegrał wiceprezes Zarządu Głównego Związku Podhalan Pan Jan Hamerski, który jest jakby jego „ojcem chrzestnym”, oraz ks. Prałat Władysław Zązel. Za wsparcie i stałą współpracę otrzymali od prezesa upominki – dzwonki „zbyrcoki” z logiem Związku Podhalan i herbem Łącka.

Uroczystości „zoduskowe” trwały do późnego wieczora, a biesiadnicy często wspominali tych, których nie ma już z nami.

                                                                                               

Tekst  Jadwiga  Dybiec

Zdjęcia Krzysztof Adamczyk