Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko

Umacnianie tożsamości regionalnej

Związek Podhalan Oddział w Łącku w okresie od czerwca do września 2012 r. realizował projekt pn. „Umacnianie tożsamości regionalnej poprzez zakup strojów regionalnych dla Związku Podhalan Oddział w Łącku”.

Było to możliwe dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2012 r. pn. „MECENAT MAŁOPOLSKI”.

Głównym celem  projektu była prezentacja autentycznego stroju górali łąckich poprzez wyposażenie członków Związku Podhalan Oddział w Łącku w stroje regionalne.


Zakładane cele zostały osiągnięte poprzez:

  • zamówienie i wykonanie 14 szt. elementów stroju góralskiego,
  • współorganizację i przeprowadzenie Święta Owocobrania w Łącku w dniu 02.09.2012 r.,
  • prezentację stoiska regionalnego Górali Łąckich (stroje, muzyka, tradycyjne produkty lokalne),
  • prezentację autentycznego stroju Górali Łąckich uczestnikom Święta Owocobrania (ok. 3000 osób).


W okresie od czerwca do sierpnia 2012 r. członkowie Związku przygotowywali się do Święta Owocobrania, współorganizowanego z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łącku. Ćwiczyli czytania, gadki i śpiewy góralskie. Obchody tej cyklicznej już imprezy stały się świetną okazją do prezentacji zakupionych w ramach projektu autentycznych elementów stroju regionalnego oraz dorobku kulturalnego Górali Łąckich.

Po uroczystej Mszy Św. odprawionej w gwarze i muzyce regionalnej, barwny korowód ze śpiewem przemaszerował na łącki rynek. Prezentowany na stoisku góralski dorobek artystyczny i kulturalny obejrzało ok. 3 000 tys. mieszkańców, turystów i gości bawiących się na Owocobraniu.

Niewątpliwą atrakcją były ciasta, biorące udział w konkursie na najlepszy placek, roznoszone do degustacji przez piękne góralki z naszego oddziału.

Zakupione w ramach projektu stroje stanowią niezwykle istotny element w udostępnianiu regionalnych i lokalnych dóbr kultury szerokiemu gronu osób. Udział członków Związku Podhalan w imprezach i wydarzeniach organizowanych przez lokalne podmioty, a także inne oddziały ZP pozwoli kultywować  tradycje regionalne oraz wpłynie na  zachęcenie większej liczby osób do uczestnictwa w działaniach społeczno-kulturowych.Popularyzacja i prezentacja własnych korzeni w przestrzeni publicznej i świadomości mieszkańców regionu oraz zamiłowanie do rodzimej tradycji, której jedną z głównych zewnętrznych wizytówek jest strój regionalny pozwoli ocalić od zapomnienia piękno łąckiej góralszczyzny.