Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko

Spotkanie Opłatkowe Zarządu Głównego 8 I 2006

Spotkanie opłatkowe ZGZP w roku 2006 odbyło się w Rajczy w dniu 8 stycznia. Była to wielka uroczystość, w której uczestniczyły prawie wszystkie poczty sztandarowe ZP. Nie brakło naszego oddziału.
W Rajczy byli: Jan Kurnyta, Leszek Stanisz i Wojciech Bogucki.