Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko

03.05.2015 r. Uroczystości na Przysłopie

3 maja br. na Przysłopie zorganizowano uroczystości patriotyczne związane z wydarzeniami, które rozgrywały się na tej przełęczy w czasie II wojny światowej.
W czasie II wojny światowej Przysłop był kryjówką partyzantów Armii Krajowej z oddziału „Wilk”, którego dowódcą był por. Krystyn Więckowski „Zawisza”. Na przełęczy zatrzymywali się także na odpoczynek i nocleg kurierzy z ludźmi przeprowadzanymi przez granicę. W latach 1943–1944 miały tutaj miejsce dramatyczne wydarzenia.
30 października 1943 Niemcy zastrzelili miejscowego bacę Wojciecha Słowika, który mimo okrutnych tortur nie wydał nazwisk partyzantów.
21 lutego 1944 miała miejsce niemiecka obława na partyzantów oddziału "Wilk", uciekających po udanej akcji rozbrojenia posterunku granatowej policji w Ochotnicy Dolnej. W wyniku obławy na Przysłopie zginęło 5 partyzantów i 3 Niemców.
8 grudnia 1944 Niemcy po raz kolejny w tym okresie zorganizowali obławę. Przebywający w tym czasie na Przysłopie partyzanci radzieccy otworzyli do Niemców ogień i uciekli. W odwecie Niemcy spalili żywcem sześcioosobową rodzinę Fijasów z całym zabudowaniem i inwentarzem.
22 grudnia 1944 po nieudanej obławie na radzieckich partyzantów Niemcy zabili dwóch napotkanych mężczyzn Walentego Klimka i Sebastiana Saratę.
Na pamiątkę tych wydarzeń co roku 3 maja na Przełęczy Przysłop odbywają się uroczystości patriotyczne oraz Msza Partyzancka.
Przed godz. 11:30 na miejsce przybyła banderia konna, która wyjechała na Przysłop od strony Obidzy. O godz. 11:30 pod pomnikiem wzniesionym ku czci partyzantów „Wilka” zgromadzeni odśpiewali hymn Polski oraz przybyłe delegacje (Związek Podhalan, władze Szczawnicy, delegacja GRH „Żandarmeria”, koło łowieckie „Prehyba” ze Szczawnicy, przedstawiciele Lasów Państwowych, szkół i inne) złożyły kwiaty. Następnie wszyscy udali się nieco niżej w stronę Szczawnicy, aby wziąć udział we Mszy Św. Nabożeństwo odbyło się w kaplicy wzniesionej w stylu góralskim. Stoi ona na miejscu zabudowań spalonej żywcem rodziny Fijasów. Przed rozpoczęciem Mszy została spalona specjalnie na tę okoliczność przygotowana makieta domu Fijasów. Potem zaś młodzież przedstawiła krótki montaż słowno-muzyczny z okazji Święta Konstytucji. Po Mszy Św. na zaproszenie członków Związku Podhalan zaproszeni goście udali się na poczęstunek na os. Sewerynówka w Szczawnicy.

Opracowanie, zdjęcia: Natalia Kyrcz