Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko

Zakup strojów górali łąckich

Związek Podhalan Oddział w Łącku realizuje projekt pn. 

„Umacnianie tożsamości regionalnej poprzez zakup strojów regionalnych
dla Związku Podhalan Oddział w Łącku”


Celem głównym  jest prezentacja autentycznego stroju górali łąckich poprzez wyposażenie członków Związku Podhalan Oddział w Łącku w stroje regionalne.