Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko

Od 02.05.2013 r. do 31.08.2013 r. realizacja projektu pn. „Kultywowanie tradycji i zwyczajów Górali Łąckich poprzez zakup strojów regionalnych oraz organizację Biesiady Góralskiej.”

            

Związek Podhalan Oddział w Łącku w okresie od 02.05.2013 r. do 31.08.2013 r. realizuje projekt pn.  „Kultywowanie tradycji i zwyczajów Górali Łąckich poprzez zakup strojów regionalnych oraz organizację Biesiady Góralskiej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

           Wniosek został dofinansowany z „Małych Projektów” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich” działającej na terenie gminy Łącko.

        Idea realizacji projektu wypływa z chęci kultywowania tradycji regionalnych oraz zidentyfikowanej potrzeby ożywienia w sferze udziału w działaniach społeczno - kulturowych. Zakres projektu skupia się głównie na zakupie nowych elementów strojów regionalnych dla 26 członków Związku Podhalan Oddział w Łącku oraz pierwsze zaprezentowanie ich podczas Biesiady Góralskiej "Od Dunajca do Popradu" w dniu 18.08.2013 r. na płycie Rynku w Łącku. Grupa docelowa jest bardzo szeroka i nie przewiduje się żadnych ograniczeń, co do bezpośrednich odbiorców. Działania podejmowane w ramach projektu mają charakter ogólnodostępny i bezpłatny.

Biesiadę uświetnią występy zespołów regionalnych "Ciupaga" z Łącka  oraz "Dolina Popradu" z Piwnicznej Zdroju. Zespoły te zaprezentują utwory muzyczne charakterystyczne dla górali białych i czarnych. Podczas imprezy w sposób kontrastowy pokazane i omówione zostaną różnice w stroju górali łąckich oraz stroju górali nadpopradzkich. Zaprezentowane zostaną typowe dla każdego z regionów przyśpiewki, tańce i gadki gwarowe. Zgromadzona publiczność otrzyma wydrukowane teksty i będzie współuczestniczyć w śpiewach, prowadzonych pod hasłem "Zaśpiywojmy se razom". Zwieńczeniem imprezy będą posiady, czyli tradycyjne ognisko góralskie.

Prosomy wsyćkik

Zarząd Związku Podhalan w Łącku