Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko

Pielgrzymka na Jasną Górę - 23.10.2011

„Częstochosko Matko, nasa Poni
Przyśli my tu do Cie
My poddoni”

 

W rzesze pielgrzymów na Jasną Górę wpisuje się od 6 lat pielgrzymka górali łąckich ze Związku Podhalan. 23 października br. stał się czasem kiedy to Kaplica Cudownego Obrazu wypełniona była mieszkańcami Ziemi Łąckiej w strojach regionalnych. Sztandar Związkowy oddał cześć Matce Narodu Polskiego, a wszyscy  których on łączy odśpiewali „Jest zakątek na tej ziemi gdzie powracać każdy chce”. O godz. 14 odprawiona była Msza Święta przez kapelana Górali Łąckich ks. dr Stanisława Kowalika, który również w gwarze łąckiej wygłosił homilię. Wszystkie czytania jak również modlitwa wiernych odczytane były przez uczestników pielgrzymki. Całości Liturgii przygrywała kapela, w skład której wchodziła, Ciupaga oraz Kuźnicka wielu innych muzykantów ze Związku. Po zakończonej Eucharystii ks. Kapelan dokonał aktu zawierzenia Związku Podhalan oddziału w Łącku Matce Boskiej Częstochowskiej. Zawierzył wszystkich Jej członków, rodziny, dziedziny, wszystkie prace jak również całe dziedzictwo kulturowe Ziemi Łąckiej. Bardzo długo kapela przygrywała wszystkim uczestnikom tego pięknego nabożeństwa. W czasie wieczorowego Apelu maryjnego transmitowanego przez Radio Maryja, mogliśmy usłyszeć jak Ojciec Paulin dziękując Związkowi Podhalan z Łącka za obecność, podkreślił wartość stroju regionalnego, śpiewu, gwary oraz wypowiedział wzruszające słowa: „ Wasza obecność tu na Jasnej Górze, wasz śpiew świadczą, że na górali zawsze można liczyć. A na wasz piękny śpiew i granie sama Matka Boża Częstochowska chciał przemówić i podziękować.”

Kolejna pielgrzymka Związku Podhalan oddziału w Łącku stała się dla jej wszystkich uczestników wielkim świętem rodzinnym jak również związkowym. Umocniła naszego ducha i chęci do tego aby nadal dawać świadectwo umiłowania naszej małej ojczyny, jej stroju, gwary, muzyki oraz przywiązania do Kościoła.

 

Tekst Ks. kapelan dr Stanisław Kowalik

Zdjęcia Dawid Lis