Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko

Pasterka 2021 r.

Nagranie z Pasterki- parafia Łącko 

nagranie: Henryk Gromala 

https://www.youtube.com/watch?v=3bDBiP3jWOw