Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko

Opłatki 2013 r.

Związek Podhalan Oddział w Łącku – Opłatki 2013 r.

 

06.01.2013 r. Opłatek Ochotnica Górna.

Poczet sztandarowy:  Jan Słabaszewski, Wojciech Bogucki, Jerzy Pustułka.

http://www.poland.us/strona,15,12527,0,oplatek-gorczanskiego-oddzialu-zwiazku-podhalan.html#.UV8_QdlRzWA

 

06.01.2013 r. Opłatek Nowy Targ.

Delegacja: Aleksander Grela, Marek Grela.

http://www.grojcowianie.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1097:opatek-w-nowym-targu-2013-r&catid=20:oddzia-grali-ywieckich-zp&Itemid=50

 

12.01.2013 r. Opłatek Tylmanowa.

Poczet sztandarowy:  Wojciech Bogucki, Grzegorz Czepelak, Stanisław Ząbek.

http://www.ochotnica.pl/pl/72810/0/Oplatek_Zwiazku_Podhalan_w_Tylmanowej-2013.01.12.html

 

13.01.2013 r. Opłatek Zarządu Głównego Kamienica.

Poczet sztandarowy:  Tomasz Ćwikowski, Jan Słabaszewski, Krzysztof Słabaszewski, Jerzy Pustułka.

http://www.kamienica.iap.pl/pl/8723/100587/Ogolnopolski_Oplatek_Zarzadu_Glownego_Zwiazku_Podhalan.html

http://www.grojcowianie.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1103:opatek-zarzdu-gownego-zp-w-kamienicy-13-stycznia-2013-r&catid=20:oddzia-grali-ywieckich-zp&Itemid=50

 

20.01.2013 r. Opłatek Szczawnica.

Poczet sztandarowy:  Wojciech Bogucki, Grzegorz Czepelak, Andrzej Udziela.

http://www.zwiazekpodhalan.szczawnica.pl/?nasze-artykuly,9

http://podhale24.pl/rozmaitosci/artykul/22432/Oplatek_gorali_z_Oddzialu_Pieninskiego_Zwiazku_Podhalan.html

http://www.grojcowianie.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1105:opatek-u-gorali-pieniskich-zp-w-szczawnicy-20-stycznia-2013-r&catid=20:oddzia-grali-ywieckich-zp&Itemid=50

 

26.01.2013 r. Opłatek Łącko.

Poczet sztandarowy:  Jan Słabaszewski, Aleksander Grela, Krzysztof Słabaszewski.

http://www.zwiazekpodhalan.eu/list/oplatek.html

 

27.01.2013 r. Opłatek Ochotnica Dolna. Opłatek Krościenko.

Poczet sztandarowy:  Maria Cedzidło, Krzysztof Cedzidło, Stanisław Wolański, Franciszek Pogwizd.