Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko

Opłatek Związku Podhalan w Łącku - 21.01.2012

„Hej, ponad regle, turnice,
Hej, leci z nieba gronie,
Hej, przy ty piykny muzyce,
Hej, cudne tyz śpiywonie”

Dnia 21 stycznia 2012 r. o godzinie 17.00 uroczystą Mszą Św. rozpoczęło się opłatkowe spotkanie Związku Podhalan w Łącku. Mszy Św. przewodniczył  i homilię wygłosił ks. dr Stanisław Kowalik, a koncelebrowali księża: ks. prałat proboszcz Józef Trzópek, ks. Tomasz Franczak i ks. Józef Słowik. Oprawę muzyczną i liturgię słowa przygotowali członkowie naszego oddziału Związku Podhalan.

Po kazaniu, w obecności pocztów sztandarowych z Łącka, Kamienicy, Krościenka, Obidzy, Ochotnicy Dolnej, Ochotnicy Górnej i Szczawnicy ślubowanie złożyli nowi członkowie Związku Podhalan oddziału w Łącku: Bartek Bogucki, Jakub Bogucki, Krystyna Faron, ks. Tomasz Franczak, Jacek Gałysa, Krystyna Gałysa, Paweł Gałysa, Andrzej Jędrychowski, Stanisław Jurkowski, Władysław Kowalik, Filip Plechta. Ks. Józef Słowik pogratulował nowoprzyjętym członkom i złożył życzenia noworoczne wszystkim zebranym na modlitwie. Po zakończeniu  uroczystości w kościele, barwny korowód przeszedł do restauracji „Pod Jabłonią’’.

Prezes Związku Podhalan Oddział w Łącku Tomasz Ćwikowski powitał przybyłych gości: ks. prałata Józefa Trzópka, ks. Tomasza Franczaka, ks. dr-a Stanisława Kowalika, wice Prezesa Zarządu Głównego Związku Podhalan Jana Hamerskiego, wójta Gminy Łącko Janusza Klaga, zastępcę Komendanta Policji w Nowym Sączu Rafała Leśniaka, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Dziedzinę, Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu Zbigniewa Czepelaka, Dyrektora GOK w Łącku Barbarę Moryto. Wice Prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan Jan Hamerski podziękował ks. prałatowi Józefowi Trzópkowi za „góralskie’’ serce                          i przychylność dla Związku Podhalan.

Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się krótkim, bardzo wzruszającym montażem słowno-muzycznym przygotowanym  przez naszą koleżankę Małgorzatę Plechtę. Zwrotki pastorałki J. J. Czecha „Hej ponad regle turnice’’, przeplatane strofami bożonarodzeniowymi, wprowadziły nas w piękną atmosferę świąteczną. Nasz kapelan ks. Stanisław Kowalik odmówił modlitwę i pobłogosławił opłatki .

Wspólne życzenia, śpiew kolęd, posiłek i biesiadowanie łączą pokolenia. Pozwalają dostrzec, jak ważne jest podtrzymywanie tradycji i zwyczajów naszych przodków. Tak, jak powiedział nasz ks. Stanisław, „ludzie gór mają świadomość, że nie da się żyć bez drugiego człowieka, bez Boga. Górol jest twardy, ale musi być mocny wiarą i umieć przyznać się do winy. Trzymojmy się Boga i Kościoła.’’

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że przedstawiciele naszego Oddziału Związku Podhalan jak co roku uczestniczyli w uroczystościach opłatkowych w Szczawnicy, Krościenku, Tylmanowej, Ochotnicy Górnej, Ochotnicy Dolnej, Nowym Targu oraz  w Opłatku Zarządu Głównego Związku Podhalan i oddziałów z całej Polski w Lipnicy Wielkiej na Orawie, promując gminę Łącko i jej kulturę regionalną.              

Coby my drugiego roku docekali
Przy Twym złobku Ponie znowu zaśpiywali ‘’

                                                         

Tekst  Danuta Hejmej

Zdjęcia Krzysztof Adamczyk