Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko

Dni Tischnerowskie Stary Sącz - 8.03.12

W dniach 7 - 10 marca 2012 r. odbywały się VI Starosądeckie Dni Księdza Profesora Józefa Tischnera. "Zatonie, zatonie piórecko na wodzie, ale nie zaginie nuta o ślebodzie". 

W czwartek 8 marca 2012 r. w czytelni Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej, odbyło się spotkanie z księdzem Władysławem Zązlem, kapelanem Związku Podhalan, które ze swadą prowadził Władysław Motyka v-ce prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan. Jegomość wzruszająco opowiadał gwarą o przyjaźni i znajomości z ks. Prof. Józefem Tischnerem. Oprawę muzyczną przygotowała rodzinna kapela Wojciecha Boguckiego. Wśród uczestników spotkania była liczna grupa członków Związku Podhalan oddziału w Łącku na czele z prezesem Tomaszem Ćwikowskim oraz kapelanem  ks. dr Stanisławem Kowalikiem - wszyscy w strojach regionalnych.  

W sobotę 10 marca o godz.10.00 w kościele klasztornym we Mszy Św. w intencji śp. ks. Profesora uczestniczyli (wraz z pocztem sztandarowym) członkowie naszego związku tj. Roman Jop, Barbara Jop, Danuta Hejmej oraz Grzegorz Czepelak.

Tekst: Danuta Hejmej

Zdjęcia: Tomasz Ćwikowski