Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko

11.01.2015 r. Opłatek Zarządu Głównego Związku Podhalan i poświęcenie sztandaru Związku Podhalan Oddziału Białych Górali w Słopnicach.

W uroczystościach brali udział członkowie Związek Podhalan Oddział w Łącku tj: Prezes Tomasz Ćwikowski, ks. dr Stanisław Kowalik - Kapelan Związku Podhalan Diecezji Tarnowskiej, Wiceprezes (Chorąży Związku Podhalan w Polsce) Grzegorz Czepelak, Sekretarz Ewa Gałysa, Chorąży Jan (Władysław) Słabaszewski, Członek Zarządu Małgorzata Cebula.

 

Źródło: www.slopnice.pl

http://www.slopnice.pl/pl/10270/144478/POSWIECENIE_SZTANDARU_ODDZIALU_BIALYCH_GORALI.html

Źródło: www.redykkarpacki.pl, www.transhumance.pl 

http://redykkarpacki.pl/index.php?menu=aktualnosci&show=346&wpis=Karpacka%20Rodzina%20Zwi%C4%85zku%20Podhalan%20na%20Op%C5%82atku%20w%20S%C5%82opnicach%20%28Beskid%20Wyspowy%29&j=POL

Zdjęcia Tomasz Ćwikowski.