Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko

29-05-2022 Święto Kliszczaka w Pcimiu

Delegacja naszego związku uczestniczyła w uroczystym odsłonięciu pomnika Matek Oddanych Dzieciom w Pcimiu.