Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko

28.08.2014 r. Związek Podhalan Oddział w Łącku na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem.

Nośwarniyjse Górolecki roku 2014 wraz z członkami Związku Podhalan Oddział w Łącku w ramach Dnia Górali Polskich wystąpili na 46 Międzynarodowym Festiwalu  Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. 

Związek Podhalan Oddział w Łącku składa serdeczne podziękowania organizatorom oraz Pani Prezes Józefie Kolbreckiej z Białego Dunajca za zaproszenie na festiwal.

 Zdjęcia Dawid Lis

https://plus.google.com/photos/106142397643723248763/albums/6054539154746822337