Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko

27.06.2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Podhalan Oddział w Łącku.

27.06.2014 r. o godzinie 20.00 w siedzibie Związku odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Podhalan Oddział w Łącku mające na celu wybór delegatów na XLVI Zjazd Związku Podhalan.

Delegatami na XLVI Zjazd Związku Podhalan zostali: Tomasz Ćwikowski, Bożena Wawrzyniak, Grzegorz Czepelak, Wojciech    Gondek, Aleksander Grela, Roman Jop, Grzegorz Kołodziej, Krzysztof   Krzywdziński, Wojciech Lizoń, Jan (Władysław) Słabaszewski, Jacek Szczepaniak.

W trakcie zebrania ks. kapelan Stanisław Kowalik przekazał Związkowi Podhalan Oddział w Łącku replikę rzeźny: Głowa Jana Chrzciciela na misie. Oryginalna rzeźba powstała  w drugiej połowie XIII w. obecnie jest najstarszym eksponatem znajdującym się w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie (miejsce pochodzenia – Łącko).   

                                                                                            Tekst Grzegorz Czepelak

Zdjęcia Dawid Lis 

https://plus.google.com/photos/106142397643723248763/albums/6030773835793501281