Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko

27 sierpień 2022r. Masz św. na Bielówce

W dniu 27 sierpnia 2022r. przedstawiciele naszego Związku wzięli udział we Mszy św. Pod Krzyżem na Bielówce.