Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko

25-lecie kapelaństwa ks. Władysława Zązla 25 VI 2006

Delegacja ZPOGŁ stanowiąca poczet sztandarowy w osobach: Jan Słabaszewski, Paweł Kucharski i Roman Jop; uczestniczyła w srebrnych godach 25-lecia kapelaństwa ZP ks. Władysława Zązla w Kamesznicy.