Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko

18.08.2013 r. Corno-Biołe biesiaduwonie.

             

                 

  Corno-Biołe biesiaduwonie.             

W dniu 18.08.2013 r. Związek Podhalan Oddział w Łącku zorganizował spotkanie pod hasłem: „Corno-Biołe biesiaduwonie” w ramach realizacji projektu  „Kultywowanie tradycji i zwyczajów Górali Łąckich poprzez zakup strojów regionalnych oraz organizację Biesiady Góralskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Uroczystość miała na celu przybliżenie historii i tradycji Białych Górali łąckich oraz gości tj. Czarnych Górali nadpopradzkich.

Biesiadowanie tradycyjnie rozpoczęła msza święta z góralską oprawą muzyczną, o którą zadbali członkowie Związku oraz łąckie kapele. W czasie uroczystego nabożeństwa, które celebrował  ks. Stanisław Kowalik – kapelan Związku Podhalan, przyjęto w poczet Związku nowych członków, którzy złożyli przysięgę. 

 Po mszy wszyscy udali się na rynek w Łącku, gdzie zebrała się spora ilość ludzi, którzy z niecierpliwością i zaciekawieniem oczekiwali na prezentacje i występy. Prezes Związku - Pan Tomasz Ćwikowski przywitał zaproszonych gości oraz wszystkich zebranych, życząc im dobrej zabawy. Następnie głos zabrał prowadzący -  Pan Piotr Gąsienica i rozpoczął biesiadę. W pierwszej kolejności  wystąpili  górale nadpopradzcy. Przedstawili historię strojów regionalnych, a członkowie zespołu „Dolina Popradu” zagrali i zaprezentowali tańce Czarnych Górali.  W podobny sposób prezentowali się Biali Górale łąccy. Ich historie przedstawił regionalista Pan Krzysztof Duda. Nie zapomniano również o przyśpiewkach i gadkach ludowych, które zarówno u jednych jak i drugich górali przetrwały do dnia dzisiejszego. Do biesiadowania włączono także, zgromadzoną na rynku publiczność, która chętnie śpiewała znane łąckie melodie ludowe.

Spotkanie bez wątpienia było wyjątkową okazją do kultywowania góralskiego folkloru oraz poznania zapomnianej historii naszych przodków. Niezmiernie cieszy fakt, że tak wiele osób przybyło na łącki rynek.

                                                                                                                              Tekst: Kinga Dybiec

Zdjęcia: Krzysztof Adamczyk, Dawid Lis

https://plus.google.com/photos/114867075731538517710/albums/5913670088155962257

https://plus.google.com/photos/106142397643723248763/albums/5914122362654274305  

http://www.rdnns.pl/~radiom/rdnns/index.php/nowy-sacz-12/5073-gosc-rdn-tomasz-cwikowski

 http://www.rdnns.pl/~radiom/rdnns/index.php/nowy-sacz-5/5105-corno-biole-biesiaduwonie

http://tv-ns.pl/wydarzenia/material/7083/b/1.html