Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko

18.02.2013 r. Homagium Związku Podhalan Diecezji Tarnowskiej u ks. Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża.

18 lutego br. delegacja Związku Podhalan z terenów Diecezji Tarnowskiej udała się do Tarnowa do Kurii Diecezjalnej na spotkanie z Pasterzem Diecezji Tarnowskiej, ks. Biskupem Andrzejem Jeżem, Bacą wszystkich górali zamieszkujących ten teren.W Diecezji Tarnowskiej możemy spotkać górali pienińskich, górali ochotnicko-tylmanowskich, górali białych czyli łącko-kamienickich oraz górali czarnych od Piwnicznej. W skład delegacji wchodzili poszczególni prezesi z 12 oddziałów ZP działających w Diecezji Tarnowskiej - Prezeski z Krościenka i Słopnic, Prezesi ze Szczawnicy, Tylmanowej, Ochotnicy Górnej i Dolnej, z Łącka, Obidzy i Kamienicy. Nie mogli uczestniczyć  prezesi ze Sromowiec i Piwnicznej . Na czele delegacji stał ks. prałat kapelan Zarządu Głównego ZP Władysław Zązel oraz Prezes Honorowy Związku Podhalan w Polsce Jan Hamerski rodem ze Szczawnicy. Nasz oddział Łącki reprezentował ks. kapelan Stanisław Kowalik oraz prezes Tomasz Ćwikowski. Po wstępnym powitaniu i przedstawieniu gości ks. Stanisław Kowalik w imieniu wszystkich członków ZP działających na terenie diecezji złożył gratulacje z wyboru na Ojca Diecezji i Tarnowskiej i Bacę wszystkich Górali z tej Diecezji. Zapewnił o wierności Górali Pasterzowi Diecezji, a w ten sposób oddał homagium Górali z diecezji Tarnowskiej. Ks. Biskup bardzo był wzruszony obecnością  swoich górali i ich lojalnością a także podziękował za podtrzymywanie tradycji  i wiary naszych Ojców. Następnie głos zabrał Prezes Jan Hamerski, który w kilku zdaniach przedstawił istotę działalności ZP w naszej Ojczyźnie. Podsumowaniem tej refleksji były słowa ks. kapelana Władysława Zązla, który podkreślił wielkość góralszczyzny w kultywowaniu gwary, tańca, śpiewu i ubioru,  a przede wszystkim wiary naszych przodków. W dalszym spotkaniu z wielkim zainteresowaniem  ks. Biskup Ordynariusz wysłuchał prezentacje poszczególnych prezesów o swoich oddziałach  i sposobach działania na rzecz swoich małych Ojczyzn. Nasz prezes Tomasz Ćwikowski z duma przedstawił bogatą historię naszego łąckiego oddziału i szeroki zakres działalności kulturalno-religijnej. Zaznaczył że jest to najliczniejszy odział w Polsce.

Reasumując spotkanie, ksiądz Biskup, Pasterz Kościoła Tarnowskiego wyraził wszystkim Góralom zamieszkującym Jego Diecezję  wielkie podziękowanie za ich wiarę oraz przywiązanie do Kościoła i Ojcowizny. Zapewnił, że popiera inicjatywę delegacji, ażeby ustanowić ks. Stanisława Kowalika kapelanem wszystkich Górali zamieszkujących Diecezję Tarnowską. Na koniec spotkania ks. Biskup za otrzymane podarunki podziękował i wręczył każdemu góralowi książkę na pamiątkę. Spotkanie zakończyło się uroczystym błogosławieństwem wszystkim góralom, którego udzielił ks. Biskup Andrzej Jeż.

Ks. Kapelan Stanisław Kowalik