Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko

18.01.2014 r. Opłatek Związku Podhalan Oddział w Łącku.

 

Spotkanie opłatkowe Związku Podhalan Oddział w Łącku zaczęło się tradycyjnie – Mszą Świętą o godzinie 16.30, którą koncelebrowali ks. Prob. Dr Janusz Paciorek i ks. kapelan Stanisław Kowalik. Grały dwie kapele – muzycy z łąckiego Związku oraz kapela ze Związku Podhalan Oddział w Białym Dunajcu – dzięki temu mogliśmy usłyszeć podobne, a jednak różne brzmienie pastorałek. Było to ciekawe doświadczenia zarówno dla uczestników jak i dla grających. Psalm przepięknie zaśpiewały młode góraleczki z naszego Związku – Oliwka Jasiurkowska i Natalka Jawor. W kościele parafialnym w Łącku zrobiło się kolorowo od sztandarów, na uroczystość przyjechali przedstawiciele oraz poczty sztandarowe z Białego Dunajca, Kamienicy, Krościenka, Nowego Targu, Obidzy, Ochotnicy Dolnej, Ochotnicy Górnej, Oświęcimia, Szczawnicy, Tylmanowej, Zębu i Żywca. W czasie Mszy Świętej trzynaście osób, nowo przyjętych do naszego Związku, złożyły uroczystą przysięgę.

Po Mszy Świętej wszyscy, na czele z kapelą, przemaszerowaliśmy do Remizy OSP w Łącku. Na początek Pan Prezes Tomasz Ćwikowski powitał wszystkich zaproszonych gości, a w szczególności ks. dr Janusza Paciorka, ks. dr Stanisława Kowalika, ks. Józefa Trzópka, ks. Józefa Słowika, ks. Zdzisława Sochę – proboszcza w Kiczni, ks. Tomasza Franczaka, ks. Konrada Kupca, Wójta gminy Łącko Janusza Klaga, Starostę Nowosądeckiego Jana Golonkę, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego Jana Dziedzinę, dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu Zbigniewa Czepelaka, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Juliana Dybca, profesora nauk medycznych Tomasza Macha, dyrektor GOK w Łącku Barbarę Moryto, dyrektora Zespołu Szkół Św. Kingi- Adama Bigosa, Panią Prezes Związku Podhalan Oddział w Białym Dunajcu Józefę Kolbrecką.

Po powitaniu wszystkich zaproszonych gości, panie z naszego Związku odśpiewały pastorałkę „Zapłakało dziecię”, aby  wprowadzić wszystkich w nastrój świątecznej zadumy. Ksiądz Stanisław Kowalik poświęcił opłatki i w atmosferze życzliwości spędziliśmy parę minut, życząc sobie, aby było nam dane jeszcze nie raz spotkać się w tym gronie.

Po tradycyjnym wigilijnym obiedzie Pan Prezes Tomasz Ćwikowski wręczył wszystkim nowoprzyjętym członkom legitymacje członkowskie.

Około godziny 19:30 zaczęło się przedstawienie „Wiliji Łąckiej”. Wzięli w nim udział członkowie Związków Podhalan z Łącka oraz z Białego Dunajca. Co ciekawe, wszystko odbyło się bez ani jednej wspólnej próby! Akcja przedstawienia rozgrywała się na początku XX wieku w tradycyjnej chałupie z okolic Łącka. Ukazane zostały trzy pokolenia – najstarsi: babka Franciga zagrana przez panią Alinę Szczepaniak, dziadek Jan grany przez Józefa Szczepaniaka; Zofia i Stanisław – dojrzałe małżeństwo, grane przez Ewę Gałysę i Franciszka Pogwizda; Maria i Józef – młode małżeństwo grane przez Joannę Wolańską i Piotra Krzywdzińskiego i najmłodsi – dzieci Zofii i Stanisława grani przez Oliwię Jasiurkowską, Natalię Jawor, Elżbietę Grelę, Błażeja Pogwizda, oraz córeczka Marii i Józefa - Kasia Kutwa, która mimo, że ma kilka lat, na scenie zachowywała się bardzo profesjonalnie. W końcowej części utworu pojawił się również niespodziewany gość – dziadówka, której narzeczonego „ziondary do wojska wzioli” - grana przez Anetę Wolańską.

W sztuce ukazana była jedność rodziny, wielka pobożność oraz chęć niesienia pomocy dla najbiedniejszych. Scenografia utrzymana była w stylu białej izby – w tym miejscu  podziękowania dla Pani Barbary Moryto, dyrektor GOK w Łącku, za wypożyczenie potrzebnych sprzętów z Izby Regionalnej w Łącku, bez których nie wyglądało by to wszystko tak realistycznie. Podziękowania także za udostępnienie i obsługę sprzętu nagłaśniającego Powiatowemu Młodzieżowemu Domowi Kultury ze Starego Sącza oraz Sądeckiej Telewizji Internetowej TV-NS za nagranie przedstawienia.  

Pięknym pokazem szopki i tańców uraczyli nas goście z Białego Dunajca - zostało to gorąco przyjęte i głośno oklaskiwane. Dziękujemy Pani Prezes Józefie Kolbreckiej, Pani Iwonie Kiwackiej – Majerczyk i Pani Małgorzacie Dzierzęga za przygotowanie występu a także całemu zespołowi Biołodunajcanie oraz występującej z nimi kapeli góralskiej. 

Wspólnym programem artystycznym zaprzyjaźnione Związki po raz kolejny udowodniły, że warto współpracować i tworzyć nowe projekty, a było ich w minionym roku niemało. Nasi goście z Białego Dunajca zaprosili nasz na wybory Nośwarniyjsyj Górolecki, na 45 Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, oraz uroczystości wręczenia statuetki Marki Tatrzańskiej. W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia oraz nadchodzącym Nowym Rokiem delegacje naszych Oddziałów Związku Podhalan odwiedziły również wspólnie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie. Liczymy na dalszą owocną współpracę!

Po przedstawieniu mogliśmy zobaczyć przeplatane tańce górali z Białego Dunajca  i górali z Łącka, następnie rozpoczęła się wspólna zabawa taneczna, której przygrywali niezastąpieni muzycy ze Związku Podhalan Oddział w Łącku oraz goście.

Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, dzięki którym udało mi się zadebiutować jako scenarzyście - przede wszystkim Pani Jadwidze Dybiec, długoletniej nauczycielce za cenne rady oraz Anecie Wolańskiej za wsparcie i wiele trafnych sugestii. W zamyśle chciałem pokazać, że dawne życie bez prądu, bieżącej wody i wszystkich tych przedmiotów, bez których dzisiaj nie możemy się obejść, było pełne radości i harmonii. Tradycja daje nam siłę płynącą z poczucia kontynuacji tego co poprzednie pokolenia uczyniły naszymi korzeniami i poczuciem własnej lokalnej tożsamości.

                                                                        Tekst Marcin Wnęk                                        

                                                                        Opracowanie Grzegorz Czepelak

Film

http://tv-ns.pl/w-obiektywie/material/7473/b/1.html

Zdjęcia: Dawid Lis, Krzysztof Adamczyk.

https://plus.google.com/photos/106142397643723248763/albums/5971676557354472945

https://plus.google.com/photos/114867075731538517710/albums/5973321912388645313?gpinv=AMIXal8mWwrheA78kYIlZ4BJNSpDWAOmm6Ap4YVWlzBpRHWW7h2XKZa13D5C51mkTS6Xl7iJBCgv69OF0HAo5gF159c0LQJqt5u8_en1PFs8ayEUa5eMouE&cfem=1