Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko

12.10.2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Podhalan Oddział w Łącku.