Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko

Jubileusz 55-lecia kapłaństwa ks. Prałata Józefa Trzópka