Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko

100-lecie oddziału ZP. o/Czarny Dunajec

W dniu 12.06.2022 delegacja Naszego oddziału z pocztem sztandarowym uczestniczyła w Czarnym Dunajcu uroczystościach z okazji 100-lecia Związku Podhalan oddział w Czarnym Dunajcu.