Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko

09.08.2015 r. III Zjazd Sądeczan

W dniu 9 sierpnia w Starym Sączu przy ołtarzu papieskim odbywał się III Zjazd Sądeczan. Uroczystej Mszy Św. przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. Po nabożeństwie uhonorowano dwóch kapłanów: ks. Mariana Stacha, budowniczego monumentalnej Golgoty tylickiej o wydźwięku patriotycznym, oraz ks. prałata Józefa Babicza, proboszcza Marcinkowic.

W obchodach uczestniczył poczet sztandarowy Związku Podhalan Oddział w Łącku w składzie: Władysław Słabaszewski, Bogusław Kyrcz, Czesław Mrówka.