Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko

07.07.2013 r. II Ogólnopodhalańskie „Wybory Nośwarniyjsyj Górolecki”.

07.07.2013 r. II Ogólnopodhalańskie „Wybory Nośwarniyjsyj Górolecki”.

W dniu 7 lipca 2013 r. w Białym Dunajcu odbyły się II Ogólnopodhalańskie „Wybory Nośwarniyjsyj Górolecki”. Organizatorem imprezy, która odbyła się w ramach Tatrzańskich Wici, był Związek Podhalan Oddział Biały Dunajec. Celem konkursu było zaprezentowanie urody góralskich dziewcząt, ich temperamentu a także popularyzacja rodzimego folkloru oraz ochrona góralskich zwyczajów i tradycji. Do startu w wyborach zostały dopuszczone kandydatki stanu wolnego, w wieku od 16 –tu lat (rocznikowo) wzwyż. Związek Podhalan Oddział w Łącku w konkursie reprezentowały Joanna Wolańska  i  Aneta Cedzidło a w komisji przedstawicielem naszego regionu był Grzegorz Czepelak.

Uroczystości rozpoczęły się przed Urzędem Gminy w Białym Dunajcu od złożenia wieńców pod pomnikiem gen. Galicy przez Wójta Gminy, kandydatki oraz członków komisji.  Następnie wszyscy zaproszeni goście, na czele z banderią,  przejechali na stadion na którym odbyły się kolejne etapy imprezy. Po oficjalnym rozpoczęciu Tatrzańskich Wici, rozpaleniu watry i przywitaniu gości nastąpiła prezentacja kandydatek do tytułu Nośwarniyjsyj Górolecki. Nasze dziewczyny,  wraz z koleżankami z Podhala i Orawy, wylosowały numery konkursowe a następnie przedstawiły się i zaprezentowały na scenie  szerokiej publiczności. Po przerwie,  podczas której wystąpił zespół regionalny „Biołodunajcanie”, dziewczyny przebrały się w odpowiednie stroje i przystąpiły do konkurencji codziennych tj. układanie kopy siana, kręcenie powrósła, przędzenie wełny i plecenie. Następnie, po występie zespołu „Zbójecko familia”, kandydatki zmierzyły się w konkurencjach świątecznych. Stosownie ubrane w piękne regionalne stroje, sznurowały gorsety oraz kierpce. W konkurencjach związanych      z kulturą  i  wiedzą o regionie, młode góralki odpowiadały na pytania związane z regionem z którego pochodzą a także oceniane były za śpiew, gwarę i taniec (z naszymi kandydatkami zatańczył Łukasz Wolański). 

O godzinie dziewiętnastej rozpoczął się koncert zespołu „Bumerang” a komisja konkursowa, z przewodniczącym Panem Tadeuszem Piszczkiem na czele, rozpoczęła posiedzenie mające na celu wyłonienie laureatki do tytułu „Nośwarniyjsyj Górolecki”. Po spisaniu protokołu z posiedzenia komisji zostały ogłoszone licznie zgromadzonym gościom i publiczności wyniki konkursu. Reprezentantki Łącka, członkinie naszego Związku, odniosły sukces uzyskując dwa ważne tytuły laureatek: koronę, I miejsce i tytuł „Nośwarniyjsyj z Pienin – Górale Biali” otrzymała Joanna Wolańska a koronę i tytuł „Nolepsyj toniecnicy” otrzymała Aneta Cedzidło. Tytuł „Nośwarniyjsyj Górolecki” otrzymała Halina Skupień z Białego Dunajca. Po ogłoszeniu wyników oraz wręczeniu nagród, wszyscy uczestnicy bawili się do późnych godzin nocnych przy utworach granych przez zespół „Jazgot”.

Od Związku Podhalan Oddział w Łącku dla zwyciężczyń konkursu serdeczne gratulacje!

Związek Podhalan Oddział w Łącku był, między innymi, sponsorem nagród dla zdobywczyń tytułów dla „Nośwarniyjsyj z Podhala”,Nośwarniyjsyj z Orawy” i  „Nośwarniyjsyj z Pienin – Górale Biali”. Składamy podziękowania w imieniu swoim i organizatorów dla fundatorów nagród z naszego regionu tj. Starostwu Powiatowemu w Nowym Sączu oraz Tłoczni Maurer.

Związek Podhalan Oddział w Łącku składa również serdeczne podziękowania organizatorom II Ogólnopodhalańskich „Wyborów Nośwarniyjsyj Górolecki”, tj. Związkowi Podhalan Oddział Biały Dunajec a w szczególności Pani Prezes Józefie Kolbreckiej, Pani Janinie Bentkowskiej, Pani Iwonie Kiwackiej-Majerczyk oraz Andrzejowi Bukowskiemu. Dziękujemy za okazaną życzliwość, pomoc w przygotowaniu naszych  kandydatek do konkursu oraz wsparcie.

                                                                                                                     Tekst: Grzegorz Czepelak

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej II Ogólnopodhalańskich Wyborów Nośwarniyjsyj Górolecki” w Białym Dunajcu w dniu 7 lipca 2013 roku.

Komisja w składzie:

Przewodniczący:    Tadeusz Piszczek – radny i członek Zarządu Powiatu Tatrzańskiego

Członkowie:

-  Andrzej Jacek Nowak – Wójt Gminy Biały Dunajec

-  Stanisława Szostak – z ramienia Powiatu Tatrzańskiego

-  Kazimierz Bielak – Członek Zarządu Związku Podhalan w Polsce

-  Krzysztof Król Łęgowski – Dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury w    Zakopanem

-  Tadeusz Szostak Berda – twórca ludowy i wykonawca kombinezonów narciarskich

-  Józefa Wrzesień – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Tatrzańskiego

-  Stanisław Łukaszczyk Cibiorz – twórca ludowy z Białego Dunajca

-  Mateusz Buła – Harnaś roku 2013

-  Małgorzata Łuszczek – Nośwarniyjso Górolecka 2013

-  Władysław Ustupski – Kaźmik – Prezes Zarządu Powiatowego PSL

-  Janina Bentkowska – członek Zarządu ZP O/Biały Dunajec

-  Krystyna Chowaniec – Prezes Związku Podhalan w Podszklu

-  Grzegorz Czepelak – Członek Zarządu Związku Podhalan Oddział w Łącku

 

przyznała   następujące  tytuły:

Tytuł „Nośwarniyjsyj Górolecki HALINA SKUPIEŃ z Białego Dunajca

I miejsce i tytuł „Nośwarniyjsyj z PodhalaHALINA SKUPIEŃ z Białego Dunajca

I miejsce i tytuł „Nośwarniyjsyj z OrawyEWA MISINIEC z Zubrzycy

I miejsce i tytuł „Nośwarniyjsyj z Pienin – Górale BialiJOANNA WOLAŃSKA  z Łącka

Tytuł „Nośwarniyjsyj posiadnikówHALINA SKUPIEŃ z Białego Dunajca

Tytuł „Noparadniyjsyj Górolecki” BEATA CUDZICH  z Białego Dunajca

Tytuł „Nosykowniyjsy Górolecki” HALINA TYLKA z Białego Dunajca

Tytuł „Nolepsyj śpiywocki” EWELINA RZADKOSZ z Poronina

Tytuł „Nolepsyj toniecnicyANETA CEDZIDŁO z Łącka

Tytuł Norzetelniejsyj GóroleckiKAROLINA PILCH z Chochołowa

 

Wyróżnienia :

BARBARA PAŁKA z Rogoźnika

HELENA CHOWANIEC z Bukowiny Tatrzańskiej

ANNA WĄŚ z Podszkla

ANNA TOCZEK z Chochołowa

MAŁGORZATA  MATYGA  z Białego Dunajca

ANNA SARNOWSKA  z Murzasichla

http://www.gbpbialydunajec.pl/wspolpraca-z-ngo/z-p-obialy-dunajec/194-zdjcia-z-ii-ogolnopodhalanskich-wyborow-noswarniyjsyj-gorolecki.html

http://www.gbpbialydunajec.pl/wspolpraca-z-ngo/z-p-obialy-dunajec/192-halina-skupien-noswarniyjso-gorolecka-2013r.html

http://goral.info.pl/portal/index.php/aktualnosci/628-wybory-noswarniyjsyj-gorolecki-2013-zdjecia

http://goral.info.pl/portal/index.php/galeria/galeria/wybory-nowarniyjsyj-gorolecki-fot-piotr-duraj

http://www.bojcorka.pl/galeria/84/wybory-nojswarniejsoj-gorolecki-2013-sylwetki-wszyskich-dziewczyn

http://www.bojcorka.pl/galeria/85/wybory-nojswarniejsoj-gorolecki-2013-pelna-fotogaleria-z-wyborow

http://www.bojcorka.pl/galeria/85/foto/2

http://www.bojcorka.pl/galeria/85/foto/3

http://www.bojcorka.pl/galeria/85/foto/4

http://tvpodhale.info/tv/reportaze/II_Ogolnopodhalanskie_Wybory_Noswarniyjsyj_Gorolecki-17131-1.html

http://tvpodhale.info/tv/reportaze/II_Ogolnopodhalanskie_Wybory_Noswarniyjsyj_Gorolecki-17136-1.html

http://tvpodhale.info/tv/reportaze/II_Ogolnopodhalanskie_Wybory_Noswarniyjsyj_Gorolecki-17133-1.html

http://tvpodhale.info/tv/reportaze/II_Ogolnopodhalanskie_Wybory_Noswarniyjsyj_Gorolecki-17137-1.html

http://tvpodhale.info/tv/reportaze/II_Ogolnopodhalanskie_Wybory_Noswarniyjsyj_Gorolecki-17138-1.html

Zdjęcia: Łukasz Wolański, Grzegorz Czepelak